Disclaimer

Disclaimer Mooi Hergebruikt Restyling & Upcycling


Mooi Hergebruikt Restyling & Upcycling (met KvK-nummer 82623678, hierna te noemen Mooi Hergebruikt), heet je welkom op https://mooihergebruikt.nl . Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer. Mooi Hergebruikt kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt.

De inhoud van onze website is door ons zorgvuldig samengesteld, maar je gebruikt onze website voor eigen risico. Mooi Hergebruikt zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

Mooi Hergebruikt is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze website. Handelingen die je op basis van onze website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen Mooi Hergebruikt en jou tot stand komen.

Mooi Hergebruikt controleert de inhoud die gebruikers van de website zelf op onze website plaatsen niet, maar Mooi Hergebruikt kan deze gebruikersinhoud wel aanpassen. Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht over de inhoud naar Mooi Hergebruikt.

Je mag onze website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele eigendomsrechten of die van onze licentiegevers en die van de gebruikers van onze website. Mooi Hergebruikt behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via welkom@mooihergebruikt.nl aanvragen.

Terug naar de shop?

Klik op de button hieronder om terug te gaan naar de webshop.

Winkelwagen